• ကရင်ပြည်နယ်တရား လွှတ်တော်

  ခရေလမ်းနှင့်သုဓနုလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့

 • ဘားအံခရိုင်တရားရုံး

  ခရေလမ်းနှင့်သုဓနုလမ်းထောင့်၊

  အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့

 • ကော့ကရိတ်ခရိုင် တရားရုံး

  ဗောဓိကျောင်းလမ်း၊ အမှတ်(၇) ရပ်ကွက်၊ ကော့ကရိတ်မြို့

 • မြ၀တီခရိုင်တရားရုံး

  မြို့ပတ်လမ်း၊ အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်၊

  မြ၀တီမြို့