တရားစီရင်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် နှင့် အဂတိတရားကင်းရှင်းစေရန် ရည်ရွယ်၍ ရာဇဝတ်နှင့် တရားမဆိုင်ရာသင်တန်းကို သင်ကြားပို့ချခြင်း

ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး ဦးသိန်းကိုကို က သင်ကြားပို့ချနေပုံ
ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး ဒေါ်ခင်ဆွေထွန်း က သင်ကြားပို့ချနေပုံ
ဘားအံခရိုင်တရားရုံးနှင့် မြို့နယ်တရားရုံးရှိ တရားရေးအရာရှိများက သင်ယူနေပုံ

      ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် အတွင်းရှိ ဘားအံခရိုင်တရားရုံးနှင့် မြို့နယ်တရားရုံးရှိ တရားရေးအရာရှိများကို တရားစီရင်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် နှင့် အဂတိတရားကင်းရှင်းစေရန် ရည်ရွယ်၍ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့မှစ၍ ရာဇဝတ်နှင့် တရားမဆိုင်ရာ သင်တန်းအား ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး ဦးသိန်းကိုကိုနှင့် ဒေါ်ခင်ဆွေထွန်းတို့မှ အပတ်စဉ် ကြာသပတေးနေ့တိုင်း သင်ကြားပို့ချလျှက်ရှိပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။