• သက်သေခံ အထောက်အထား အမျိုးအစားအသစ်များကို ကိုင်တွယ်ကျင့်သုံး ခြင်းနှင့် တရားရုံးက ဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြန်ဖြေရေးစနစ်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
  • ဗီဒီယို