တရားလွှတ်တော်

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မှုခင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ

 

ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်တရားရုံးများ၏ တရားမမှုများ ပြီးပြတ်နှုန်း

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

 

ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်တရားရုံးတစ်ရုံးချင်းအလိုက် ပြီးပြတ်သည့်တရားမမှုများ၏ ပျမ်းမျှကြန့်ကြာကာလ

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

စဉ် ခရိုင် မြို့နယ် ပြီးပြတ်မှု စုစုပေါင်း ကြန့်ကြာ ရက်ပေါင်း ပျမ်းမျှ ကြန့်ကြာရက် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ

ဘားအံခရိုင်တရားရုံး

ဘားအံမြို့နယ်တရားရုံး

၃၁

၈၉၅၇

၂၈၉

Download
   

လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်တရားရုံး

၃၈၅

၁၂၈

Download
   

သံတောင်ကြီးမြို့နယ်တရားရုံး

၃၄၀

၁၇၀

Download

ကော့ကရိတ်ခရိုင်တရားရုံး

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တရားရုံး

၁၂၀၇

၂၀၁

Download
   

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တရားရုံး

၅၉၄

၁၉၈

Download

မြဝတီခရိုင်တရားရုံး

မြဝတီမြို့နယ်တရားရုံး

၈၃

၄၀၄၈၂

၄၈၇

Download

ဖာပွန်ခရိုင်တရားရုံး

ဖာပွန်မြို့နယ်တရားရုံး

၆၈၉

 ၂၂၉

Download

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ