တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီးများ


Judge Image

တရားသူကြီးချုပ် ဒေါ်ခင်ဆွေထွန်း

ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဒေါ်ခင်ဆွေထွန်း

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်ခင်စိမ်းဝင်း

ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဒေါ်ခင်စိမ်းဝင်း

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဦးညွန့်လင်း

ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဦးညွန့်လင်း

Read More

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ