တရားလွှတ်တော်

၂၀၂၁ ခုနှစ် မှုခင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ

ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်တရားရုံးများ၏ တရားမမှုများ ပြီးပြတ်နှုန်း

(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

 

ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်တရားရုံးတစ်ရုံးချင်းအလိုက် ပြီးပြတ်သည့်တရားမမှုများ၏ ပျမ်းမျှကြန့်ကြာကာလ

(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

 

စဉ် ခရိုင် မြို့နယ် ပြီးပြတ်မှု စုစုပေါင်း ကြန့်ကြာ ရက်ပေါင်း ပျမ်းမျှ ကြန့်ကြာရက် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ

ဘားအံခရိုင်တရားရုံး

ဘားအံမြို့နယ်တရားရုံး

၁၅

၅၅၉၈

၃၇၃

Download

လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်တရားရုံး

၁၅၄၂

၅၁၄

Download

သံတောင်ကြီးမြို့နယ်တရားရုံး

၁၈၉

၉၄

Download

ကော့ကရိတ်ခရိုင်တရားရုံး

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တရားရုံး

၁၀

၂၃၃၅

၂၃၃

Download

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယတရားရုံး

၈၁၈

၁၆၄

Download

မြဝတီခရိုင်တရားရုံး

မြဝတီမြို့နယ်တရားရုံး

၄၅

၁၅၆၉၈

၃၄၉

Download

ဖာပွန်ခရိုင်တရားရုံး

ဖာပွန်မြို့နယ်တရားရုံး

-

-

-

Download

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ