တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီးချုပ် ဒေါ်ခင်ဆွေထွန်း

ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှ  (၁၉၈၁ ) ခုနှစ်တွင် LL.Bဘွဲ့ ရရှိပြီး ဗဟိုတရားရုံးတွင်  တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့်  (၄)အဖြစ် လျှောက်ထားဖြေဆိုအောင်မြင်၍ တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့် (၄)အဖြစ် (၁- ၄- ၁၉၈၃) ရက်နေ့မှ   စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်  လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းများ  တက်ရောက်ပြီးနောက် တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့် (၄)အဖြစ် ရေနံချောင်းမြို့နယ်တရားရုံး၊ တရားရေး ဝန်ထမ်းအဆင့် (၃)အဖြစ် တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တရားရုံး၊ မိုးကုတ်မြို့နယ်တရားရုံး၊ အလုံမြို့နယ် တရားရုံး၊ တရားရုံးချုပ်(ရန်ကုန်)၊ တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့်(၂) အဖြစ် တရားရုံးချုပ်(ရန်ကုန်)၊ ပြည်ခရိုင်တရားရုံး၊ တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့်(၁)အဖြစ် တရားရုံးချုပ် (ရန်ကုန်)၊ မော်လမြိုင်ခရိုင် တရားရုံး၊ မြောင်းမြခရိုင်တရားရုံး၊ တွဲဖက်ပြည်နယ်တရားသူကြီးအဖြစ် ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) တရားရုံး၊ တွဲဖက်တိုင်းတရားသူကြီးအဖြစ် ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးတို့တွင် (၂၀၁၁) ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ တရားရုံးချုပ် (ရန်ကုန်) တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဥပဒေဌာနမှ ဖွင့်လှစ်သည့် Business Law Course (DBL) ကို (၂၀၀၄) ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။

၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၈(ခ)(၄) အရ (၃၀-၃-၂၀၁၁) ရက်နေ့မှစ၍ ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးအဖြစ် ခန့်ထားတာဝန်ပေးအပ်၍ (၂၃- ၃- ၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၉ အရ (၂၃- ၃- ၂၀၂၂) ရက်နေ့မှစ၍ ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်ထားခံရ၍ တာဝန် ထမ်းဆောင်ဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ