သတင်းများ

စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးဌာန ဖွင့်လှစ်ခြင်း
Post Image

ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်

စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးဌာနတွင်

(၁-၈-၂ဝ၂၂) ရက်နေ့မှစတင်၍

ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တရားရုံးများ၌ စွဲဆိုသော

တရားမကြီးမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍

စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ