တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • သံတောင်ကြီးမြို့နယ်တရားရုံး

  ဘုရင့်နောင်တပ်မြို့လမ်း၊ အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်၊ သံတောင်ကြီးမြို့

 • လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်တရားရုံး

  လှိုင်းဘွဲ- ဘားအံလမ်း၊ (က) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့

 • ဘားအံမြို့နယ်တရားရုံး

  ခရေလမ်းနှင့်သုဓနုလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့

 • ဖာပွန်ခရိုင်တရားရုံး

  ရုံးကုန်းလမ်း၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်၊ ဖာပွန်မြို့

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ