တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • မြ၀တီခရိုင်တရားရုံး

  မြို့ပတ်လမ်း၊ အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်၊ မြ၀တီမြို့

 • ကော့ကရိတ်ခရိုင် တရားရုံး

  ဗောဓိကျောင်းလမ်း၊ အမှတ်(၇) ရပ်ကွက်၊ ကော့ကရိတ်မြို့

 • ဘားအံခရိုင်တရားရုံး

  ခရေလမ်းနှင့်သုဓနုလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့

 • ကရင်ပြည်နယ်တရား လွှတ်တော်

  ခရေလမ်းနှင့်သုဓနုလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ